Kreditmanager til Lærernes Pension


Vil du være med til at sikre et godt afkast for Lærernes Pension og sætte dit præg på, hvordan eksponering til kredit bidrager til det i dagens lavrentemiljø? Motiverer det dig, at have ansvar og indflydelse på at opbygge en portefølje inden for forskellige illikvide kreditsegmenter? Så har vi jobbet til dig.
 
Lærernes Pensions eksponering til kreditsegmenter som direct lending, distressed debt og banklån er under kraftig udbygning, og vi søger en porteføljemanager til at stå i spidsen for processen.

 

 

Dine opgaver

Du får en varieret arbejdsdag og  skal favne såvel den overordnede strategiske udbygning af den illikvide kreditportefølje som due diligence processer på konkrete fondsinvesteringer.

 

Som porteføljemanager får du den centrale rolle i sourcingen af nye illikvide kreditinvesteringer. Du skal have et bredt udsyn til den strukturelle udvikling inden for forskellige kreditsegmenter og øje for investeringsmuligheder. Samtidig skal du ned i detaljen på konkrete cases og udarbejde beslutningsgrundlag, der sætter lys på investeringens forventede afkast og potentielle risici. I denne fase har du  brug for dit analytiske mindset og en stærk teoretisk forståelse for kredit og virksomheders kapitalstruktur. Du skal samtidig have kendskab til, hvordan kreditinvesteringer struktureres med fokus på at sikre de bedste investeringsvilkår. 

 

Jobbet udføres i tæt samarbejde med vores øvrige investeringsmedarbejdere og selskabets risikostyringsfunktion. Dertil kommer en naturlig stor kontaktflade udadtil i form af kapitalforvaltere og andre eksterne interessenter.

 

Jobbet vil betyde, at du blandt andet skal  

  • source investeringer inden for forskellige kreditsegmenter med varierende risikoprofil
  • gennemføre due diligence processer i samarbejde med interne og eksterne resourcer
  • udarbejde beslutningsoplæg til selskabets investeringskomite
  • følge op på foretagne investeringer og benchmarke mod andre fonde og likvide kreditmarkeder

En større opgave i den nærmeste fremtid vil bestå i den videre opbygning af selskabets eksponering til illikvide kreditsegmenter, der sigtes mod at udgøre omkring 5% af den samlede portefølje i 2023.

 

Vi tilbyder

Det daglige arbejde i Lærernes Pension varetages af et sekretariat med 36 medarbejdere, som arbejder med vidt forskellige ekspertiseområder. Vi er  en dynamisk organisation med en ny ledelse og under kraftig vækst.

 

Vi lægger stor vægt på samarbejde og tilbyder gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Du kommer til at være en del af investeringsafdelingen på 10 medarbejdere, og du vil referere til chefen for likvide investeringer.

 

Din profil

Vi forestiller os, at du har arbejdet med kreditinvesteringer i nogle år, fx som porteføljemanager eller analytiker hos en investor eller i en bank. Du skal have lyst til at gå i dybden med investeringscases og følge tingene til dørs.

 

Som person er du initiativrig, analytisk og god til at kommunikere skriftligt. Du kan arbejde både teamorienteret og selvstændigt.

 

Næste skridt

Send din ansøgning, CV og eksamenspapirer samt eventuelle referencer snarest muligt. Vi behandler ansøgninger løbende og ansætter, når den rette kandidat er fundet.

 

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for likvide investeringer Morten Roed Eriksen på +45 32 71 33 11.

 

 

Lærernes Pension forvalter ca. 120 mia.kr. for knap 150.000 lærere og er i kraftig vækst. Størstedelen af investeringsforvaltningen og medlemsadministrationen er lagt ud til eksterne samarbejdspartnere. Sekretariatet holder til i lyse lokaler i Tuborg Havn i Hellerup. Vi  har vundet priser som Årets arbejdsmarkedspensionsselskab og Bedste image blandt pensionsselskaber.